Upcoming Events
2022 Real Estate Lending Compliance Seminar, OKC
 • 10/11/2022 9:00 AM CDT
 • 10/12/2022 4:00 PM CDT
2022 Recent Fair Lending Issues Seminar, OKC
 • 10/13/2022 9:00 AM CDT
 • 10/13/2022 5:00 PM CDT
2022 OBA Oktoberfest Golf Tournament
 • 10/24/2022 10:00 AM CDT
 • 10/24/2022 5:00 PM CDT
2022 BSA Advanced Seminar, Tulsa
 • 10/25/2022 9:00 AM CDT
 • 10/25/2022 5:00 PM CDT
2022 BSA Advanced Seminar, OKC
 • 10/26/2022 9:00 AM CDT
 • 10/26/2022 4:00 PM CDT
2022 IRA BOTH DAYS, TULSA
 • 11/1/2022 9:00 AM CDT
 • 11/2/2022 3:00 PM CDT
2022 IRA Basics Seminar, TULSA
 • 11/1/2022 9:00 AM CDT
 • 11/1/2022 4:00 PM CDT
2022 IRA Update Seminar, TULSA
 • 11/2/2022 9:00 AM CDT
 • 11/2/2022 3:00 PM CDT
2022 IRA Basics Seminar, OKC
 • 11/3/2022 9:00 AM CDT
 • 11/3/2022 4:00 PM CDT
2022 IRA Both, OKC
 • 11/3/2022 9:00 AM CDT
 • 11/4/2022 3:00 PM CDT
Page 1 of 2.
 • First
 • Previous
 • 1
 • 2
 • Next
 • Last